Doelstellingen

Stichting Netwerk MKB West-Brabant

Ons bestaansrecht

De doelstellingen van onze organisatie

Regionale Podium

Wij laten MKB Bedrijven gezamenlijk nadenken en ontwikkelen. Het netwerk zorgt voor een podium in deze.

 

Kennisdelen

Wij brengen lokale ondernemersverenigingen samen om kennis en ervaringen te delen op het gebied van zaken doen en afspraken maken met overheden.

Werkgelegendheid

Eén van onze bestuursleden heeft zitting in het Regionaal Platform arbeidsmarkt

Regionale Ontwikkeling

Wij vertegenwoordigen het MKB bij overheden en op de bestuurlijke tafels op bovenlokaal niveau.

Activiteiten

Wij organiseren de Dag van de Ondernemer. We attenderen ondernemers en verenigingen op subsidiemogelijkheden.    Wij zetten goede ondernemers in het zonnetje. 

Kennismaken

Wilt u ons ondernemersvereniging kennis maken met ons Netwerk?

Stuur een mail naar info@mkbwestbrabant.nl en wij nemen contact met u op.