Perspectief op Werk
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt 70 miljoen uit voor het project ‘Perspectief op Werk’; voor mensen die nu geen werk hebben. 2 miljoen hiervan gaat naar de regio West-Brabant. Het doel is om in West-Brabant met minstens 80 bedrijven een experiment aan te gaan om instroom van werkzoekenden mogelijk te maken en hun sociale rol te vervullen.

VNO-NCW West-Brabant  en het Werkgevers Service Punt pakken dit project op in het verlengde van Participeren Loont.. Het project richt zich in beginsel op de volgende sectoren:
– Horeca
– Groenvoorziening
– Logistiek
– Schoonmaak

Tijdens een werksessie (de zogenaamde ontbijtbijeenkomsten) krijg je uitleg over het project en kun je je formeel intekenen samen met collega’s uit de regio. Je wordt hierbij geholpen in de zoektocht naar geschikt personeel, waarbij de insteek is om deze te vinden bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beslis je om mee te doen, dan wordt je gevraagd een projectovereenkomst te tekenen. Dit houdt o.a. in dat:

  • – er extra middelen beschikbaar zijn om mensen op te leiden;
  • – er een gratis cursus wet & regelgeving en een cursus praktijkopleider wordt aangeboden voor teamleiders, HR-managers of directieleden;
  • – er budget beschikbaar is voor ondersteuning in de eigen organisatie beschikbaar is, te besteden naar eigen inzicht.

Wat wordt er aan jou als bedrijf gevraagd? Biedt twee personen die nu niet actief zijn op de arbeidsmarkt de kans om bij jouw bedrijf aan de slag te gaan met als doel dat we de persoon weer laten meedoen in de maatschappij.

De eerste twee ontbijtbijeenkomsten zijn al gepland en voor het najaar wordt binnenkort de agenda getrokken. Heb belangstelling of vragen over Perspectief op Werk? Neem dan contact op met Annemiek Heinen, annemiek@participerenloont.nl