Woensdag 28 april | 12.30 – 13.00 uur | Online

Wat zijn je rechten en plichten als zakelijk huurder en/of verhuurder naar aanleiding van de gevolgen van de coronacrisis? In hoeverre is een huurder verplicht om, ondanks de sluiting van overheidswege, de huur te betalen en aan haar andere verplichtingen te voldoen? In hoeverre kan een verhuurder een huurder verplichten te betalen?

Deze vragen zijn momenteel actueel. De impact van de coronacrisis is al een jaar merkbaar en ook in het huurrecht zijn de gevolgen aanwezig voor huurders en verhuurders.

In dit webinar gepresenteerd door Richard de Hoop zullen Deborah Reijnart en Ton Hendriks van Aben & Slag Advocaten je informeren over de huidige stand van zaken. In een half uur word je bijgepraat over de gevolgen van de coronacrisis op huurovereenkomsten.

Wij ontmoeten je graag – digitaal – bij het webinar. Aanmelden voor 23 april.

Voor meer informatie, neem dan contact op met Caroline Parren, telefoonnummer: 0495 – 536 138.

Aanmelden