Webinar: Zakelijk huurrecht en de gevolgen van de coronacrisis

Webinar: Zakelijk huurrecht en de gevolgen van de coronacrisis

Woensdag 28 april | 12.30 – 13.00 uur | Online Wat zijn je rechten en plichten als zakelijk huurder en/of verhuurder naar aanleiding van de gevolgen van de coronacrisis? In hoeverre is een huurder verplicht om, ondanks de sluiting van overheidswege, de huur te...
Ervaringsverhalen Perspectief op Werk

Ervaringsverhalen Perspectief op Werk

Vier ondernemers vertellen wat hen drijft om mensen in hun bedrijf – in een grote zorginstelling, een kwekerij, een rioleringsbedrijf en de horeca – een kans te geven op werk. Vanuit het project ‘Perspectief op werk’ zijn in 2020 bijna 140 mensen die...
Overzicht kansrijke beroepen

Overzicht kansrijke beroepen

UWV maakt ieder jaar een overzicht van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Daarmee wordt zichtbaar welke beroepen goede kansen bieden op werk en waar het zinvol is te investeren in scholing van bijvoorbeeld werkzoekenden. Het laatste overzicht dateert van...
Dag van de Ondernemer

Dag van de Ondernemer

Aangenaam Bergen op Zoom, MKB Bergen op Zoom en VNO-NCW Brabantse Wal nodigen u als ondernemer uit voor ‘de Dag van de Ondernemer’ op vrijdag 15 november 2019, vanaf 16.00 uur bij Delta Agrifood Business (Suikerlab) aan de Van Konijnburgweg 24 in Bergen op Zoom. De...